Da der venter et vigtigt valg til forskellige tillidsposter for vores landsorganisation om kort tid, og stemmesedlerne snart dumper ind af brevsprækken sammen med OZ, så har vi valgt sideløbende med en klubaften d. 19 Maj, at lade et mødelokale danne rammen om en snak om de forskellige kandidaturer.

Vi vil prøve at danne os et overblik over en kop kaffe og en småkage, imens “Ikke EDR medlemmer” hygger i klublokalet, selv om de naturligvis gerne må lytte med.

Vores egent medlem Jørgen OZ0J som selv er opstillet, vil præsentere sine visioner om et fremtidigt EDR.

Husk datoen, den 19 Maj.