Email: oz5bal@oz5bal.dk

Adresse:

OZ5BAL, EDR Ballerup Afdeling

c/o Foreningscentret “Tapeten”

Magleparken 5, 1. sal

DK-2750 Ballerup

Handicap venlige adgangsforhold med elevator til 1. sal. 10 meter fra vores dør.

CVR-nummer: 29739536

Bank: Den Danske Bank

Reg. nr.: 1551

Kontonummer: 3169246130

Har Du netbank på din mobil kan du  overfører derfra til vores kontonummer.

Se adresse på kort

Faste åbningtider: Torsdag fra kl. 19.00 til ca. 21.30

Klubfrekvens: 144.575

Uofficielle frekvenser hvor klubmedlemmer kan findes er:

145.512,5 MHz, 3.662 MHz, 434.837,5 MHz.

Kontingent:

Over 15 år:

1. medlem: 300,-/år

2. medlem (på samme adresse): 125,-/år

Under 25 år på samme adresse:

Alle: 20,-/år

Indmeldelse: Indmeldelse kan ske til formanden, kassereren eller vagten på en klubaften.

Bestyrelse:
Formand:
Thomas Gosvig, OZ1JTE
Næstformand:
Martin B. Andreasen, OZ2MA
Kasserer:
Frank Andersen, OZ0FA

Styrelsesmedlemmer:
Tonni Kiilerich, OV2TK
Jens Erik Andersson, OZ1ARZ
Jens Erik Petersen, OV1A
Poul Jensen, OZ2PJ

Suppleanter:
Alan Willumsen, OZ2AW
Søren Schmidt, OZ9U

Foreningens vedtægter kan læses Her. (kræver Acrobat Reader eller anden pdf viewer).