Maj måned. Sol, antenner og udendørs sjov med radioen.

Vi har haft afholdt et stort spændende SDR foredrag med Alex OZ9AEC ved roret, og han har forhåbentlig sat en masse tanker i gang om forsøg med SDR.

Vi påtænker i denne forbindelse noget fællesindkøb af Dongler og andet hardware til fremtidige forsøg.

Vi har et par klubaftener gennemgået mange forskellige Digimodes for novicer i klubben, og har kørt et par QSO’er per mode. Er der en Digimode som vi har overset, så meld til Thomas OZ1JTE hvilken mode du gerne så demonstreret, og så tager vi en time foran radioen og gennemgår netop den mode på en klubaften.

Den 19. maj afholder vi en lille Tema aften sideløbende med den normale klubaften, hvor vi summerer op, omkring alt det som i øjeblikket sker i vores landsforening.

Dette skulle blandt andet gerne udmønte sig i, vi alle har en bedre forståelse for situationen og de mange nye kandidater til tillidsposterne i EDR, når krydset til valget i nær fremtid skal sættes.

Maj 2016

En trist lodning fundet i klubbens mast 18M oppe. Nu ok igen.

 

Vi har snakket lidt om fællesindkøb af DMR radioer, da vi har fået fremvist nogle stykker af de medlemmer, der har investeret i en sådan, og da ”Kina priserne” efterhånden er nede hvor alle kan være med, så kunne et fællesindkøb måske være interessant for mange der vil snuse til denne nye og populære digitale form for kommunikation.

Giv bestyrelsen besked hvis du vil have mere information, når noget sker omkring emnet.

Husk gæster altid er meget velkommen i afdelingen.

Check som altid hjemmesiden for detaljer, og nyheder.

 

Program:

19/05            Klubaften + EDR Landsforenings møde.

26/05            Klubaften. Tag dit seneste projekt med og pral.

02/06            Klubaften. SteppIR statusmøde.

09/06            Klubaften. Fremvis din rejseantenne.

16/06            Klubaften.