Så kom september, og mørket er så småt  ved at indfinde sig, samtidig med projekterne flytter indendørs.

Vi har efter en stor renoveringsrunde i antennemasterne, forhåbentlig rustet os godt til efteråret og ikke mindst vinteren, når den kommer.

Der er igen ved at være gang i de sidste SDR radioer, som ikke helt nåede i mål i sidste sæson, og byggegruppen mødes nu igen om torsdagen.

Denne gang har vi fundet et par billeder af vores sommerfest i august måned.

Vi er vist ved at have tradition for at finde den mest regnfulde dag i august at afholde dette arrangement på, men heldigvis blev aftenen ikke mindre god af den grund.

Vi var rekord mange denne aften, og det er dejligt at se så mange af medlemmerne mødes denne aften.

Vi har igen dette efterår snakket om hvilke af de store HF contester vi vil deltage i fra klubben.

Denne gang har vi jo vores nye kuld af HF certifikater med for første gang, så det skal nok blive en hyggelig blanding af øvelse og konkurrence.

Vores ellers trofaste HF PA-trin lider jo desværre under den mangel ikke at have WARC båndene med, så vi er så småt begyndt at snakke om muligheden for at få noget mere tidssvarende PA trin.

Dette er desværre en større udskrivning for klubben, hvis dette skal realiseres, så foreløbig kikker vi bare på mulighederne.

Hvis nogen kender til noget, der evt. kunne overtages, så hører vi meget gerne om det.

Der har næsten været pileup af defekte HF radioer der skulle fixes i vores laboratorium, og mange spændende opgaver er blevet løst her det sidste stykke tid.

Bare inden for de sidste 2 måneder er der blevet repareret FT-897, IC-746 en IC-910 og sørme ikke også om vores ellers trofaste 10M SSTV robot radio, en Skanti TRP-7200 måtte indlægges og fixes. 2 stk. J310 Fet’s og en BF991 senere, var den nu køreklar igen. Ikke nemt at slås mod statisk elektricitet på en højt monteret glasfiber GP, når antennen skal sidde på 365 dage om året, selv med de tungeste tordenskyer lige ind over vores område.

Så har du lyst til at lære lidt om at være radio doktor, så bare hold dig til når de skrappe drenge sidder ved måleinstrumenterne.

Husk gæster altid er meget velkommen i
afdelingen.

Program:

22/09           Klubaften.

29/09           Klubaften. SDR holdet mødes.

04/10           2m Aktivitetstest. Contestgruppen samles..

06/10           Klubaften.

13/10           Klubaften.

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.