Med sommerens komme, og varmens indtog er der masser af gode debatter i klubben omkring antenneprojekter af alskens art. Der bliver livligt snakket om camping antenner, QRP stationer mm.

Klubben har også selv været meget aktiv på denne front, og i sidste måned var et lille hold oppe på vores vold og forbedre og udvide vores lowband antenner.

Vi har fået koblet en 160M dipol på vores fødepunkt deroppe, så vi nu har en højt placeret dobbelt dipol til 80/160 M, der mht. støj er mange gange bedre, end da antennerne sad i vores antennemast.

De foreløbige resultater med denne antenne er meget positive.

Hvis man søger under ”EDR Dipol opsætning” på Youtube, er der en lille film der viser klip fra selve opsætningsdagen.

Her kan OZ2MA Martins luftkanon også ses rigtig i funktion.

 

Så har klubben også erhvervet sig en fin ny HF transceiver.

Vi har investeret i en Icom IC-756 ProII, som allerede nu har været brugt meget.

Vi deltog i CQWW WPX SSB testen, og gav lidt point til mange andre deltagende stationer. Vi kunne desværre ikke deltage på fuld styrke, men testholdet enens om hurtigt at mødes igen til en ny test, da vi som altid havde nogle hyggelige timer sammen.

 

Stig OZ3XO har målt på vores repeater, og fundet at der er plads til flere forbedringer i systemet. Han vil sammen med repeatergruppen forsøge at optimere repeaterens teknik over de kommende måneder.

Hvis nogen er interesseret i at se målingerne på div. filtre mm., så kontakt Stig, som allerede har lavet en fyldestgørende dokumentation på systemets nuværende status.

 

I forbindelse med gennemgangen af repeaterens teknik vil også EchoLink delen tages op til revision. Er der derfor ønsker fra brugerne omkring opsætningen af EchoLink delen, så kontakt meget gerne Stig med gode ideer og forbedringer eller ændringsforslag.

 

Husk gæster altid er meget velkommen i afdelingen.

Program:

 

19/05           Klubaften. Varme Hveder

26/05           Klubaften. SDR holdet arbejder på mekanikken.

02/06           Klubaften. Evt. Video med DXpeditioner.

07/06           2m Aktivitetstest. Contestgruppen samles.

09/06           Klubaften. Feriestemningen breder sig.

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.