Som traditionen byder, så skal vi heller ikke i år snydes for varme hveder i klubben.
Derfor byder vi på kaffe og en varm hvede, som supplement til en hyggelig klubaften d. 19. maj.
Vel mødt til alle.