Sidste måneds spalte forsvandt sporløst i Cyberspace, vi beklager, men her er vi så igen.

Så er vi godt i gang med efteråret, og det er blevet primetime for gode radio kontakter, elektroniske dimserier, contest osv.

Vi deltager, og kører radio, når tid og lyst er til stede, og giver point og kontakt til dem der efterspørger os, om det så er en hygge QSO på JT65 eller et skægt SSTV billede, så kan vi efterkomme det meste.

Vi har i øjeblikket gang i den mere maskinmekaniske afdeling, da vi måtte istandsætte vores SteppIR HF Beam en smule, inden den kom til tops i masten.

Vi har derfor også luget ud i vores gamle og glemte kabler, så vi igen har lidt plads i vores kabelbrønde.

Nu mener vi efterhånden at kunne redegøre for de fleste kabler som løber på kryds og tværs på vores tilgængelige tag areal, og i vores master.

Husk i øvrigt at afsætte søndag d. 16. oktober til hejsedag, hvor antennen skal til tops i masten. Kig forbi og giv en hånd med.

Vi er også i gang med at kikke på vores Facebook side, som alt for længe har været lidt misvedligeholdt.

Thomas OZ1TBT har taget projektet op, og vil se om vi kan gøre denne side lidt mere interessant.

afd-ballerup-oktober-2016

Der arbejdes på renovering og samling af vores SteppIR.

 

Der har hersket totalt kaos ved vores P-pladser den sidste tid, men vi håber nu det værste er drevet over.

En temmelig stor og gennemgribende renovering af vores facilliter i det foreningscentret vi har til huse på, har gjort livet vanskeligt for alt færden på P-pladsen de sidste flere uger.

Vandledningsrenovering, træfældning, tagrenovering, asfaltarbejde osv., er bare for at nævne et par af tingene.

Heldigvis burde alt være ved at gå i orden igen, men ha’ alligevel en smule tålmodighed, hvis du møder lidt udfordringer på P-pladsen.

 

Husk gæster altid er meget velkommen i afdelingen.

 

Program:

16/10            Søndagsåbent. Vi opsætter HF beam i masten.

20/10            Klubaften. SteppIR statusmøde. Virker den så?

27/10            Klubaften. Ta’ dit projekt med og pral

03/11            Klubaften.

10/11            Klubaften. Hvilken HF contest skal vi aktivere?

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.