Så er efterårs sæsonen rigtig kommet i gang, og vi leger med Arduino, Kortbølge, SSTV, og loppemarked forberedelser ind imellem vores deltagelse i div. radio tests osv.

Vi har endnu ikke fundet et godt fællesprojekt, så foreløbig står den mest på medbragte projekter til fremvisning og inspiration.

Som det ses på månedens billede, så leger OZ1ARZ Jens med Arduino styret DDS til en 4M radio, og dette har inddraget mange spændende emner og ideer.

Vi fik sendt vores medlemmer Jørgen OZ0J og Bjørn OZ5BD af sted til Svalbard, og mange af os fik kørt dem med callet JW/OX5M deroppe fra.

Jens og Kurt

Jens OZ1ARZ og Kurt OZ9KJ koder DDS med Arduino .

 

Som man kan læse af vores aktivitetskalender, så har vi planlagt et stort loppemarked den 7. november. Da dette rygtes i klublokalerne, fik folk travlt med at rydde ud i arvesølvet derhjemme, og det ser ud til at vi denne gang kan stille et meget bredt udvalg af effekter, lige fra de mindste RF komponenter til de helt store HF stationer.

Heldigvis har mange været venlige og tiltænkt os gode donationer i årets løb, og dette skal selvfølgelig komme mange til gode. Overskuddet fra dette loppemarked skal finansiere en fin ny kortbølge antenne, som vi håber vi kan opsætte i foråret 2016.

 

Husk gæster altid er meget velkommen i afdelingen.

Check som altid hjemmesiden for detaljer, og nyheder.

 

Program:

22/10            Klubaften. Ta’ dine Arduino projekter med

29/10            Klubaften.

05/11            Klubaften. Klargøring til loppemarked

07/11            *** LOPPEMARKED *** KL.10-13

12/11            Klubaften. CQWW Contest. Skal/Skal ikke?

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.