Vi er nu kommet godt i gang med vinterens byggeprojekter, som er gengangere fra sidste år. 50 MHz PA gruppen har fået tryk på kedlerne igen, og SDR byggeholdet har igen gang i de varme loddekolber hver torsdag aften.

Vi har også afholdt et åbenthus arrangement siden sidst, hvor mange interesserede fandt vej op til vores forening.

Der har ved flere lejligheder blevet forsøgt at forbedre vores repeater på flere parametre. Vi håber at det kan konstateres ude i landet i form af bedre signal styrke.

 

Vores nye 80M GP.

 

 

Vi omtalte sidste gang en ny 80M GP antenne som vi var startet på at opsætte.

Denne er nu færdiggjort som man kan se på ovenstående billede, og den har allerede været med i de første Contests.

Apropos Contester, så har vi indført et begreb vi kalder ”Månedens Contest”, hvor vi vil forsøge at komme rundt om de mange spændende måder at køre Contest på.

Hver måned vil have sin egen specielle Contest, og vi vil forsøge at få forskellige medlemmer til at arrangerer og planlægge vores indsats.

 

Så er det også nu vi skal annoncere, og invitere, til vores årlige Julefrokost i midten af december.

Som altid vil vi samles og holde en herlig aften sammen, med god mad og ren råhygge.

Arrangementet og dets detaljer vil blive annonceret i et specielt Nyhedsbrev, som vil blive udsendt separat til medlemmerne. Dog er datoen allerede fastsat nu til 13. december. Så sæt et stort kryds i kalenderen

 

Husk gæster altid er meget velkommen i afdelingen.

Check som altid hjemmesiden for detaljer, og nyheder.

 

Program:

 

22/11           Klubaften 6M PA

29/11           Klubaften SDR Byg

04/12           2m Aktivitetstest. Contestgruppen samles

06/12           Gløgg og æbleskiver

13/12           ** Julefrokost **

 

 

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.