Så fik vi afholdt vores ordinære generalforsamling, og vi fik debatteret og klarlagt en masse for det kommende år.
Bestyrelsessammensætning mm., kan ses af det færdige referat, som givetvis allerede nu ligger tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

Denne gang skal vi igen sige velkommen til et nyt medlem. Det er Per OZ7AAW som har fundet vej til vores klub, og vi håber vi kan leve op til tilliden.

De hårde driftsbetingelser for vores SSTV robotter har igen drillet lidt. Vores 2m robot, som jo bekendt ligger på 144.500 MHz har taget livet af den tilhørende Pc. Efter nedbruddet blev der arbejdet hårdt på at få en ny pc på plads i opstillingen, og når dette læses, kører det hele forhåbentlig igen.
Der har også været lidt indkøringsvanskeligheder med at få robotternes modtagne billeder uploadet til den europæiske SSTV server, og dette arbejdes der løbende på, for at finde en stabil løsning.
Den retningskobler der var monteret på vores swr/power meter vi byggede som klubprojekt, og hvor det ene nu står i klubben, er blevet udskiftet til en større type, da den originale svedte en del efter vores PA trin blev monteret.

Vores tråd antenner som er fastgjort til vores master har vi planlagt at nedtage. Efter vi har opsat en ny 80m dipol og vores nye drejbare 40m dipol i mast 2, har vi besluttet at fjerne tråd dipolerne fra masten, da disse nu er overflødige. I øvrigt var de alligevel meget plaget af støj fra bygningen under dem.

Som erstatning for vores lånte Icom IC-746, der igennem et stykke tid har fungeret som vores VHF station, har vi nu fået en Icom IC-821. En ældre men ganske god VHF/UHF transceiver. Ud over et par mørke skala pærer, så burde denne station leve helt op til dagens standard.

Vi er nu ved at gå ind i den afgørende fase omkring vores certifikat kursus, og det er nu kun et spørgsmål om tid, hvornår vi fastsætter en prøve dato.
Styrmand Kurt OZ9KJ melder om høj moral og entusiasme på hver kursusaften.

Program:

24/03 Klubaften. Evt. DX-pedition filmaften
31/03 Klubaften. SDR holdet laver mekanik
05/04 2m Aktivitetstest. Contestgruppen samles
07/04 Klubaften.
14/04 Klubaften.

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.