Juni måneds ferieture og udeliv er for alvor begyndt, og vores antenner er altid rettet mod fjerne destinationer, hvor vores medlemmer holder til.

Vi har haft besøg af Kenneth OZ1IKY og Nils-Bo som fortalte om et spændende radiosport arrangement, som løber af stablen i oktober måned. Vi er i gang med at få overblik over, hvor vi kan bidrage med vores indsats.

Vi har igen taget hul Arduino sjov. Nu med en forventet månedlig Arduino aften, som giver de interesserede mulighed for at vise, og demonstrerer, nye tiltag siden sidst.

Vores nye Nøglebrik system er netop sat i drift på vores foreningscenter, og er du i tvivl om brugen, så henvend dig til en fra bestyrelsen, og få en sidemandsoplæring.

Afd Ballerup 1

Kenneth OZ1IKY fortæller om store planer med kaldesignalet OZ2RF

 

Vi har rundsendt et oplæg til områdes Privatradiobrugere, hvor vi opfordrer til at benytte sig af husly hos os, for at mødes på jævnlig basis. Vi håber på god respons, og ser hvad fremtiden bringer på dette område.

Her i de varmeste sommermåneder må man forvente en lidt lavere klubaktivitet, men vi holder åbent hver torsdag sommeren igennem, og skal som altid nok finde spændende emner, og projekter at kaste os over.

Husk gæster altid er meget velkommen i afdelingen.

Check som altid hjemmesiden for detaljer, og nyheder.

 Program:

 

18/06            Klubaften. Ta’ dine Arduino projekter med

25/06            Klubaften. Fieldday. Skal/Skal ikke?

02/07            Klubaften.

09/07            Klubaften.

16/07            Klubaften.