Så er mørket ved at sænke sig over sæsonen, og vi er igen begyndt at finde loddekolbe og projekterne frem.

Nu er det også igen tid for at finde hen til radioen, og køre alle de fortrukne modes og typer af QSO’er, med nye som gamle teknikker.

Vi har allerede kaldt sammen til den store CQWW RTTY contest 23.-24. september, og også den største af dem alle, nemlig CQWW SSB testen sidst i oktober, har vi planlagt at være med i. Tilmeldings lister findes som altid online på vores hjemmeside, under tilmelding til contests.

Som naturlig konsekvens af de netop sammenlagte DMR net, afholder vi et åbent foredrag for alle ang. denne sammenlægning, med de nye muligheder som det nu giver brugerne.

Foredragsholderen er OZ1BZJ Michael, og datoen er 28. september. Husk alle er velkomne.

Den store ”planlæg vinterens aktiviteter” aften, som var planlagt til d. 14. september, måtte desværre aflyses i sidste øjeblik, da ordstyreren, og oplægs tovholderen, måtte prioritere anderledes denne aften. Vi venter spændt på den nye dato for mødet.

Polle OZ1IEZ måler og de gode råd vælter ned over ham..

 

Siden sidst har vi afholdt en kodeaften for DMR interesserede, og der var mange besøgende.

Derudover er vi ved at kikke alle vores installationer igennem, da vi gerne skulle være fintunet på dette punkt, når vi mest har brug for det. Der kan være et par ”drift forstyrrelser” undervejs, og møder du noget som ikke spiller som altid, så giv Thomas OZ1JTE besked, og han vil tage action på det.

 

Husk gæster altid er meget velkommen i afdelingen.

Check som altid hjemmesiden for detaljer, og nyheder.

 Program:

 23/09            CQWW RTTY Contest.

24/09            CQWW RTTY Contest

28/09            *** DMR nettets sammenlægning V/OZ1BZJ ***

05/10            Klubaften.

12/10            Klubaften. Ta’ dit projekt med og pral.

 

                                           Vy 73 de OZ1JTE Thomas.