Så er der læsestof fra din radioklub.

Omhandler løbende opgaver, indledende runder til Julefrokost, og ændringer på vores forenings center.

God læselyst:

Nyhedsbrev OZ5BAL November 2018