Til alle medlemmer af OZ5BAL

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i EDR Ballerup, torsdag d. 07-03-2019 kl. 19:30

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi har brug for gode ideer og initiativer til fremtiden, så nu har du muligheden for at komme til orde, med alt det du brænder for.

Du er også meget velkommen til at komme med en kort præsentation, af noget du mener vi kan samles om i sæsonen 2019.

Går du ydermere med et ønske om at tage en tørn i bestyrelsen, vil der helt sikkert også der, kunne findes en plads til dig.

Ingen er limet til taburetterne..:-)

Dagsordenen, som kan findes under Download, indeholder årsregnskab og budget.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig  hilsen

Bestyrelsen

Et hurtig link til dagsordenen:

Generalforsamlingsindkaldelse 2019