Så fik vi endelig afholdt vores Sommerfest, som lige med nød og næppe nåede at blive afholdt mens vi med rimelighed kunne kalde det sommer.

Vi fik en dejlig aften sammen ved Bagsværd Sø på Lyngby Radios gamle QTH og grillede og hyggede til sent.

Tak til alle som deltog og ikke mindst Tonni OV2TK som havde lagt meget arbejde i både at skaffe QTH’en og arrangementet i øvrigt.