Efter en veloverstået og hyggelig Gløgg og æbleskive aften, er der nu kun tilbage at ønske hinanden glædelig Jul d. 20. december, hvor vi lige en sidste gang mødes inden Jul.

Flere ønskede allerede god Jul under gløggen d. 13., og sagde på gensyn næste år.

Fra OZ5BAL skal der også lyde en Glædelig Jul til Alle som har været med til at gøre det hyggeligt at mødes i årets løb.