Der har i den senere tid været snakket om et højt støj niveau på HF, når vi bruger vores HF station.

Her har du formandens betragtninger, og han siger “Nej”, hvis du forstår at bruge udstyret korrekt.