Ballerup kommune har lukket for foreningslokaler, deriblandt vores
Det gælder fra 9 december til 17. januar 2021
Alle nøglebrikker er deaktiveret.
Trods alt, GODT NYTÅR