Som I givetvis allerede er orienteret om, så har vi fået en indbydelse fra Dansk Datahistorisk Forening, som har indbudt os til et besøg, og en snak om hvordan det hele startede. Derefter en præsentation af alle de mange spændende sager fra dengang, som foreningen har samlet i deres lokaler.

Da denne forening holder til på samme foreningscenter som vi selv, så vil det være ganske nemt at komme hertil.

Vi vil sammen bevæge os mod 70’erne og 80’erne d. 9. oktober Kl. 19:10, efter en samling af tropperne i vores egne lokaler Kl. 19