Som dem der mødte op til vores generalforsamling 8. marts 2012 også hørte, så præsenterede Martin OZ2MA et spændende projekt, der via medlemmernes fælles indsats, gerne skulle udmøntre sig i et høj effekt 50 MHz PA trin.

Martin kunne allerede på denne aften præsentere de interesserede for en masse eksotiske stumper til projektet. Selve omdrejningspunktet bliver et 4CX1000 rør.

Alle interesserede i projektet kan henvende sig til Martin, som vil forsøge at holde styr på detaljerne og Martin vil snarest indkalde til et “Byggemøde”, hvor vi i fællesskab vil lægge en plan.